Раз в месяц мы отправляем дайджест с самыми популярными статьями.


Вирицидность молекулы озона в условиях коронавирусной инфекции

Как минимум три клинических испытания с использованием большой аутогемотерапии в настоящее время проводятся в Китае, и необходимы дополнительные клинические испытания и данные для подтверждения эффективности озонотерапии в качестве дополнительной терапии при заболеваниях COVID-19.

Заслуживает внимания опыт применения инфузий озонированного физиологического раствора у пациентов с коронавирусной инфекцией в клиниках Испании под руководством президента международной ассоциации озонотерапевтов Адрианы Шварц.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

Озонопрофилактика и лечение вирусной инфекции

Для профилактики ОРЗ и ОРВИ (в том числе коронавируса) Ассоциация Российских озонотерапевтов рекомендует провести профилактический курс озонотерапии.

Озон обладает вирицидным действием, поскольку в результате перекисного окисления фосфолипидов и липопротеинов капсида неприкосновенность вирусов компрометируется. Окисление вирусов может затруднить в дальнейшем их связывание со специфическими рецепторами клеток.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…


Зарубежный опыт применения озонотерапии при коронавирусной инфекции COVID-19

Системная озонотерапия (инфузии озонированного физиологического раствора, обработка озоном аутокрови пациета, ректальные инсуффляции кислородозоновой смеси, питьё озонированной воды) помогает предупредить и оборвать развитие вирусной инфекции в организме, а в случаях осложнений (атипичные пневмонии) – повысить эффективность стандартных лечебных мероприятий или снять необходимость интубации больных.

Имеется положительный зарубежный опыт применения системной озонотерапии при коронавирусной инфекции: Китай, Испания, Италия, США и ряд других стран.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОРУШЕНЬ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ НА ЕНДОМЕТРІОЗ

Ю.П. Берегова, К.Ф. Ковшар

Одесский национальний медицински университет
Одеса, Україна

Генітальний ендометріоз посідає третє місце серед гінекологічних захворювань і є одним із чинників жіночого безпліддя, тому розробка і впровадження нових методів його ефективної реабілітації після ендоскопічних втручань є надзвичайно актуальним питанням [1, 2].

Трактування ендометріозу пов’язано з наявністю за межами слизової оболонки матки тканини, гістологічно подібної до ендометрія. Частота ендометріозу у жінок репродуктивного віку сягає від 7 до 59%. Факторами ризику розвитку захворювання є несприятлива екологія, синдром хронічного стресу, ожиріння, куріння, наявність міоми матки, гіперплазії і поліпозу ендометрія, рясні і тривалі менструації, рецидивуючі кістозні ураження яєчників, підвищення рівня естрогенних гормонів.

Сьогодення ендометріоз  розглядається як дисгоромональне, імунозалежне генетично детерміноване захворювання, для якого властиве розростання тканини, схожою за структурою до ендометрія.

Стандартом діагностики та лікування ендометріозу є ендоскопічний метод [2]. Але для зниження ризику рецидивів в післяопераційному періоді, а також для досягнення реабілітаційного ефекту доцільно на наш погляд, використовувати озонотерапію, фітопрепарати, фізіотерапію, гірудотерапію, що значно знижують медикаментозне навантаження на організм жінки [3].

Мета нашого дослідження – пошук післяопераційних можливостей корекції якісті життя у жінок з урахуванням їх репродуктивних намірів. Нами використані озонотерапія, лікарські засоби рослинного походження та карбоксітерапія, що здатні одночасно вирішувати дисгормональні проблеми і підвищувати резерви адаптивних можливостей пацієнтов. Широке застосування цих методів пов’язано з відсутністю побічної дії, плавним розвитком позитивного ефекту та довготривалою післядією.

Обстежено 30 жінок основної групи і 15 пацієнток групи порівняння, що одержували в післяопераційному періоді традиційну гормональну терапію. Симптомами зовнішнього ендометріозу у обстеженних хворих основної групи були симптом хронічної тазової болі, порушення функціювання системи гіпофіз-яєчники, що реалізувалось неплідністю, дисменореєю, перед-менструальним синдромом. Середній рівень ФСГ  був підвищеним. Середні величини пролактину у жінок мали тенденцію до підвищення, але його продукція не перевищувала нормальні показники. У хворих на ендометріоз рівень  естрадіолу в фолікулінову фазу не мав істотної різниці. Його підвищення виявлено в лютеїнову фазу. Зниження кількості гормону було виявлено лише в периовуляторний період. Такі ж  зміни спостерігаються і в секреції яєчниками прогестерону. Його рівень зменшується  тільки в лютеїновий період. Таким чином можна констатувати, що порушення в досліджуваній нами гіпофізарно-яєчниковій системі у жінок пов’язані як з прямою, так і опосередкованою дією на гіпофіз та гонади, що реалізується в підвищеній продукції ФСГ на тлі нормопролактинемії. Дисфункція в яєчниках проявляється в абсолютній гіпопрогестеронемії в лютеїновий період, що призводить до стійкої ановуляції і формуванні ендометріоїдних гетеротопій.

Для купірування болі успішно використані ректальні та піхвові інсуфляції озонокисневої суміші в лютеінову фазу, що одночасно виступають, як регулятор гормонів та імунітету. Цей метод знижує гіперестрогенемію і підвищує рівень прогестерону, перешкоджає формуванню у пацієнток НЛФ і ановуляції. Опосередкований вплив карбоксітерапії в ділянки Захарьїна-Геда в фолікулінову фазу менструального циклу знімає дисфункцію в системі яєчники, нормалізує рівень ФСГ, ліквідує причину формування ендометріоїдних гетеротопій. При наявності злукового процесу органів малого тазу, синдромі хронічної тазової болі, дисменореї та передменструальному синдромі гарний ефект досягається при допомозі гірудотерапії, яка призначаєтся в міжменструальні періоди на протязі 1 місяця.

В залежності від репродуктивних намірів призначаються фітопрепарати. При позитивних намірах – «тазолок», при негативних – «лайфемін».

Таким чином розроблений нами реабілітаційний комплекс, в склад якого входила озонотерапія у вигляді ректальних та піхвових інсуфляцій озонокісневих сумішій, карбоксітерапія, фітотерапія призвели до нормалізації гормонів системи гіпофіз-яєчники. При цьому істотного знижувалася частота рецидивів клінічних проявів ендометріозу, а у хворих з позитивними репродуктивними намірами в перші 6-9 місяців, в 56% випадків наступала вагітність.

Висновки

Розроблений реабілітаційний немедикаментозний комплекс, який включає диференційоване використання озонотерапії, карбоксітерапії  та фітотерапії дає змогу нормалізувати гормональний гомеостаз, знизити частоту рецидивів у жінок після лапароскопічних втручань з підвищенням частоти репродуктивних результатів.

Література:

  1. Запорожан В.М., Гладчук І.З., Волянська А.Г. Вплив оперативної лапароскопії та комбінованого лікування у хворих із ендометріозом // Педіатр., акуш. та гінекологія.- 2001. — № 5. — С. 88-89.
  2. Коханевич Е.В., Берестовой О.А., Коноплянко В.В. Лапароскопия: история, общие вопросы и принципы. Эндохирургическая тактика при генитальном эндометриозе // Вісн. акуш.-гінекол. України. – 2002. — № 4 (19). – С. 25-32.
  3. Панин И.Г. Живительная сила медицинской. Санкт-Петербург. Изд. „Вектор”, 2008, 185 с.

Новости: Ассоциация Российских Озонотерапевтов


Начал свою работу портал о COVID-19!!!

Здесь собраны материалы об успешном применении методик системной озонотерапии при лечении коронавирусной инфекции COVID-19

Читать статьи...


Использование озона при коронавирусной инфекции COVID-19

Официальное экспертное заключение Международного научного комитета по озонотерапии (ISCO3). Были рассмотрены возможности использования саногенетических свойств озона при вирусных инфекциях и, в частности, при китайском коронавирусе COVID-19. После проведённых обсуждений создан документ о потенциально возможных клинических испытаниях применения озонотерапии в качестве средства дополнительной терапии...

Читать подробнее


Журнал "Биорадикалы и антиоксиданты"

Вышел в свет очередной выпуск журнала "Биорадикалы и антиоксиданты" (т.7. №1)  

Читать: Скачать


Повышен SJIF до 7,6 у журнала "Биорадикалы и антиоксиданты"

Рады сообщить, что по итогам оценки 2020 года журнал "Биорадикалы и антиоксиданты" получил новый импакт-фактор по системе Scientific Journal Impact Factor (SJIF), повысив его до SJIF=7,6! Благодарим авторов нашего журнала и приглашаем ученых к активному наполнению "редакционного портфеля"!  

Читать подробнее


Журнал "Биорадикалы и антиоксиданты"

Вышел в свет очередной выпуск журнала "Биорадикалы и антиоксиданты" (т.6. №4)  

Читать: Скачать


Дерматовенерология и косметология: от инновации к практике

Сотрудники клиники «Александрия» д.м.н. Биткина Оксана Анатольевна, Варенова Татьяна Николаевна и Удалова Екатерина Сергеевна приняли участие в работе Межрегиональной научно-практической конференции «Дерматовенерология и косметология...  

Читать подробнее


Конференция Ozonekongress 2019 ( 15-17 ноября 2019 года) Вена, Баден.

Конференция Ozonekongress 2019 ( 15-17 ноября 2019 года) Вена, Баден.


Нобелевская премия по физиологии и медицине — 2019

В 2019 году Нобелевской премии в области физиологии и медицины удостоены американцы Уильям Кэлин и Грегг Семенза, а также британец Питер Рэтклифф. Согласно официальной формулировке Нобелевского комитета, лауреаты отмечены «за открытие механизмов, посредством которых клетки воспринимают доступность кислорода и адаптируются к ней»

Более подробная информация

Официальное объявление Скачать


Конференция в Арубе по передовым технологиям озонотерапии в Медицинском Университете Ксавье 23- 26 апреля 2020 г.

«Озон без границ» - настоящее Общество по озону и неправительственная организация с гордостью представляют Конференцию по усовершенствованным технологиям медицинской озонотерапии в Арубе 2020 года!

Конференция в Турции

В Турции, город Шанлыурфа 10 - 12 сентября 2019 г. состоялась научно-практическая конференция по озонотерапии. Ознакомиться с пост-релизом Конференции можно здесь Скачать

Новости

 

VIII  Азиатско-Европейская  научно-практическая конференция

«ОЗОН  И ДРУГИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ГАЗЫ В БИОЛОГИИ И ТЕРАПИИ» состоялась  в Польше, Штутово 10 - 12 сентября 2019 г. Ознакомиться с пост-релизом Конференции можно здесь Скачать

Озонотерапия и алкогольное поражение печени

Клинически подтвержденные в диссертации Н.Э. Жуковой результаты об эффективности озонотерапии у пациентов с алкогольным абстинентным синдромом дополнены сведениями о протективном действии озона в отношении печени при экспериментальном ее алкогольном поражении Скачать

Изучено действие озона на листерий

Доказана бактерицидная активность озонированной воды на примере различных штаммов листерий. Показана дезинфицирующая активность данного агента Скачать

Озонотерапия при болевом синдроме

Проводимые Ассоциацией исследования в области озонотерапии болевого синдрома подтверждаются недавно опубликованными данными мировой литературы Скачать

Конференция в Польше

10 - 12 cентября 2019г. на побережье Польской Балтики состоится VIII Азиатско-Европейская научно-практическая конференция «Озон и другие медицинские газы в биологии и терапии». Ознакомиться с информационным письмом можно здесь

Озонотерапия при боли в спине

В журнале Acta reumatologica Portuguesa опубликован систематический обзор по применению озонотерапии при боли в спине. Скачать обзор можно здесь

Конференция в Коста-Рике

4 — 7 апреля 2019 года в Коста-Рике состоится Конгресс «Ozone without borders». Ознакомиться с информацией

Озонотерапия в паллиативной медицине

Опубликован краткий обзор по применению озонотерапии на этапе паллиативной помощи. Скачать обзор можно здесь

Аппараты для озонотерапии